• banner dizalica
     

Grad Zagreb, Zagreb

Izgradnja sustava odvodnje područja Pantovčak-Donje Prekrižje-Kraljevec.
Izgradnja glavnog sabirnog kolektora fekalne kanalizacije Brezje-Jagnjić dol.
Izgradnja fekalne kanalizacije u naseljima Rakitje, Novaki i Bestovje-VII etapa fekalna kanalizacija u naselju Rakitje-jug
Izgradnja javnog kanala u dijelu ulice Resnički put.
Izgradnja primarne kanalizacije dijela naselja Hrvatski Leskovac.
Izgradnja sabirnog kanala i mreže Kupinečki Kraljevec, I.etapa-Brezovica.


Montmontaža-oprema d.o.o.,Zagreb na projektu Hep toplinarstvo d.o.o., Zagreb

Izvođenje radova na projektu Hep toplinarstvo d.o.o., Zagreb; građevinski, strojarski, izolaterski i elektrotehnički radovi na izgradnji magistralnog vrelovoda i parovoda od Slavonske avenije do Maksimirske ceste-D2-F3 od točke 145 do točke 146.

 Izgradnja vrelovoda na projektu Hep toplinarstvo d.o.o., Zagreb TE-TO-južna Dubrava-dionica 2 faza 4 od Branimirove do Maksimirske ulice (DN500 T145-T182,Ltrase=1245m).


Končar inženjering za energetiku i transport d.d.,Zagreb

Izgradnja nove mreže odvodnje u okviru projekta-sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec (rekonstrukcija i modernizacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda).


TPK Orometal d.d., Oroslavje

Izgradnja novog niskotlačnog parnog kotla Hep proizvodnje d.o.o. EL-TO u Zagorskoj 1.


Končar - Inženjering za energetiku, transport d.d., Zagreb


Izgradnja kanalizacijskog sustava grada Siska kolektor III B.


Monting d.o.o. Zagreb

Izmještanje muljne jame u toplinskoj stanici.