• banner dizalica
     
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

Izgradnja cestarinskog prolaza Lekenik na autocesti Zagreb – Sisak, dionica Velika Gorica (jug) – Lekenik, poddionica Buševec - Lekenik

 

 

Tehnika d.d., Zagreb

Rekonstrukcija poslovne zgrade u Zagrebu, Selska c. 122 – digitalna i automatska telefonska centrala (ATC Trešnjevka) i isporuka i ugradnja infrastrukturne opreme u građevinu

HEP-Proizvodnja d.o.o., Pogon TE-TO Zagreb

Usluga preventivnog, korektivnog održavanja, isporuke materijala i remont infrastrukture u pogonu TE-TO Zagreb

 

 
Komunalac d.o.o., Pakrac

Uključenje crpilišta Gaj u vodoopskrbni sustav Pakrac - Lipik