• banner kaciga

 

Rekonstrukcija postrojenja u pogonu EL-TO

Siemens d.d., Zagreb
Izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije elektro postrojenja u pogonu EL-TO, Zagreb

Revitalizacija toplovodne mreže

Montmontaža-oprema d.o.o., Zagreb
Radovi na revitalizaciji toplovodne mreže u Ulici J. Pucekovića i M. Slatinskog u Velikoj Gorici.

 Toplovod

Montmontaža-oprema d.o.o., Zagreb
Izmjena toplovoda u krugu bolnice.

Izgradnja kotlovnice za parni kotao

TPK Orometal d.d., Oroslavje
Izgradnja kotlovnice za novi niskotlačni parni kotao Hep proizvodnje EL-TO u pogonu elektrana-toplana Zagreb, Zagorska 1.

Zračna luka Zagreb

Zračna luka Zagreb d.o.o, Zagreb
Izgradnja tlačnog cjevovoda nezagađenih voda oborinske kanalizacije od granice koncesije zračne luke Zagreb do ispusta u Savu.

 Vrelovod-Ulica grada Vukovara

HEP-toplinarstvo d.o.o, Zagreb
Građevinski radovi na izgradnji magistralnog vrelovoda-istočni vrelovod, Ulica grada Vukovara-dionica te 1. faza.

Kolektor Donji Desinec

Eurco d.d.,Vinkovci
Izgradnja sustava odvodnje u naseljima Gornji i Donji Desinec, izgradnja transparentnog kolektora Donji Desinec-uređaj.

Granični prijelaz Pašin potok

RH Ministarstvo financija, Zagreb
Radovi na stalnom graničnom prijelazu za pogranični promet Pašin potok.

Granični prijelaz Užljebić

RH Ministarstvo financija, Zagreb
Radovi na stalnom graničnom prijelazu za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Užljebić.

Poslovna zona Gabi

Općina Poličnik,Poličnik
Izgradnja uređaja za pročišćavanje fekalnih i tehnoloških otpadnih voda u poslovnoj zoni Gabi u općini Poličnik.

Crpilište Vrčići

Komunalno društvo Pag d.o.o Pag
Izgradnja crpilišta "Vrčići" na otoku Pagu.

Odvodnja otpadnih voda u Pisarovini

Vode Pisarovina d.o.o., Pisarovina
Izgradnja odvodnje otpadnih voda naselja Pisarovina, poduzetničke zone Pisarovina, 2. faza-sekundarni kolektori.

Rekonstrukcija postojećeg servisa Zadar

Auto Hrvatska d.d.,Zagreb
Izvođenje radova na poslovnom objektu u Zadru-rekonstrukcija postojećeg servisa.

Rekonstrukcija postojećeg servisa Radnička

Auto Hrvatska d.d.,Zagreb
Izvođenje radova na poslovnom objektu u Zagrebu, Radnička cesta 182-rekonstrukcija postojećeg servisa.

Infrastrukturni sustav za oborinsku odvodnju

Grad Zagreb, Zagreb
Izgradnja ulica oznaka 5,13,14 s oborinskom odvodnjom te izgradnjom infrastrukturnog sustava za oborinsku odvodnju.

Vodoopskrbna mreža

Regionalni vodovod Davor-Nova Gradiška d.o.o.
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Rešetari.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Općina Okučani, Okućani
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda I. faza naselja Okučani.

Uređenje groblja

Općina Bistra, Donja Bistra
Radovi na uređenju groblja u Poljanici Bistranskoj-II. etapa.

Kolektor kanalizacije

Moslavina d.o.o. Kutina
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji kolektora kanalizacije u naselju Ilova-FAZA III.

Kanalizacijski cjevovod i crpna stanica

Moslavina d.o.o. Kutina
Izvođenje radova i nabava materijala za izgradnju kanalizacijskog cjevovoda i crpne stanice u Ulici Stjepana Radića, Kutina.

Vagon istakalište

Monting d.o.o. Zagreb
Rekonstrukcija separacije zauljenih voda mazutnog gospodarstva i sanacija vagon istakališta za mazut u TE-TO Zagreb.

 

Crpilište Gaj

Vode Lipik d.o.o. Pakrac
Uključenje crpilišta Gaj u vodoopskrbni sustav Pakrac-Lipik.

 

Terminal Omišalj

Jadranski naftovod d.d. Zagreb
Izvođenje radova sanacije ravnih krovova glavne zgrade terminala Omišalj.

 Terminal Sisak

Jadranski naftovod d.d. Zagreb
Izvođenje radova na pojačanom održavanju objekta kontrolne zgrade pumpaone terminal Sisak.

 Cestarinski prolaz Lekenik

Hrvatske autoceste d.o.o.,Zagreba
Izgradnja cestarinskog prolaza Lekenik na autocesti Zagreb-Sisak, dionica Velika Gorica (jug)-Lekenik, poddionica Buševec-Lekenik.

 

Duplico d.o.o.,Zagreb 

Duplico d.o.o. Zagreb
Izvođenje radova na izgradnji poslovnog prostora Duplico.

Izgradnja priključnih prometnica u Buzinu, crpne stanice te sanitarne i oborinske odvodnje

Immokor Buzin d.o.o., Zagreb
Rekonstrukcija sjeverne rampe čvora Buzin i izgradnja priključnih prometnica u Buzinu.
Izgradnja crpne stanice i tlačnog cjevovoda sanitarne odvodnje.
Izgradnja crpne stanice i tlačnog cjevovoda oborinske odvodnje.

 Pješački nathodnik-pasarela

HŽ Infrastruktura d.o.o.
Izvođenje radova na izgradnji pješačkog nathodnika (pasarele) u kolodvoru Sisak Caprag.

Peronska nadstrešnica

HŽ Infrastruktura d.o.o.
Uklanjanje i izgradnja zamjenskih peronskih nadstrešnica1. i 2. perona željezničkog kolodvora Slavonski Brod.

Remont pogona TE-TO Zagreb

HEP Proizvodnja d.o.o.
Usluga preventivnog, korektivnog održavanja, isporuke materijala i remont infrastrukture u pogonu TE-TO Zagreb.

Pogon TE-TO Zagreb

HEP Proizvodnja d.o.o.
Rekonstrukcija građevine za kemijsku pripremu vode unutar kompleksa postojećeg TE-TO u Zagrebu.

Vjetroelektrane-Pometeno brdo

Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d.,Zagreb
Izvođenje građevinskih i elektro-montažnih radova (I. i II. faza) na izgradnji vjetroelektrane - Pometeno brdo

Stambeno-poslovna zgrada, Banjavčićeva 18, Zagreb

Ing - pal d.o.o., Zagreb
Izgradnja stambeno-poslovne građevine, Banjavčićeva 18, Zagreb

Terminal Žitnjak, Zagreb

ZM - Montag d.o.o., Zagreb
Izvođenje radova rekonstrukcije pretakališta vagon cisterni i ugradnja opreme na spremniku na Terminalu Žitnjak Janaf d.d., Zagreb

No images found.

Terminal Žitnjak, Zagreb

Montmontaža N.E.P. d.o.o., Zagreb
Radovi na uređenju (sanaciji) odvodnje armiranobetonskih zaštitnih građevina (tankvana), Terminal Žitnjak Janaf d.d., Zagreb

Hospira, Savski Marof

TPK Orometal d.d., Oroslavje
Izvođenje radova na objektu Hospira na lokaciji Savski Marof

TE-TO, Zagreb, CPS SAVA

HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termo elektrane, Termo elektrana - Toplana, Zagreb Rekonstrukcija crpne stanice rashladne vode SAVA - III. faza

Jo - Lame d.o.o., Pisarovina

Jo - Lame d.o.o., Pisarovina
Izvođenje građevinsko - obrtničkih radova na izgradnji poslovne građevine JO - LAME d.o.o., Pisarovina - hotel i restoran

S.C.A.N. d.o.o., Zagreb

S.C.A.N. d.o.o., Zagreb
Izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade u Buzinu

TE-TO, Kuševačka 10, Zagreb

Končar - Inženjering za energetiku, transport d.d., Zagreb
Izvođenje građevinskih radova razgradnje postojećih i izgradnje novih transformatorskih boksova i betonskih temelja nosača sabirnica u "TE-TO" Zagreb

TE-TO, Kuševačka 10, Zagreb

Končar - Inženjering za energetiku, transport d.d., Zagreb
Izvođenje građevinskih i obrtničkih radova na uređenju prostorija SN i NN rasklopnih postrojenja i ostalih sustava bloka "L" na lokaciji "TE-TO" Zagreb

Mercator – market, Odranska zavrtnica bb

Mercator-H d.o.o., Velika Gorica
Izvođenje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na uređenju poslovnog prostora Marketa u sklopu stambeno-poslovne građevine “Z1” Odra.

Dvor, V. Nazora 3 i 5

Izvođenje radova sanacije višestambenog objekta u Dvoru na adresi V. Nazora 3 i 5.

KBC Zagreb-Rebro, Zagreb

Rekonstrukcija postojeće energo - tehničke građevine uljnog gospodarstva za potrebe rashladnog postrojenja kompleksa KBC Zagreb - Rebro

KBC Zagreb-Rebro, Zagreb

GrađevinSko - obrtnički radovi na uređenju kotlovnice, rashladne stanice i centralne toplinske stanice
KBC Zagreb - Rebro

Križevci - kanalizacija

Izvođenje radova na gradnji ulične kanalizacije u Markovičevoj ulici u Križevcima, dijelu ulice F.Račkog i Sviličićev put sa dva spoja na kolektor; izvođenje radova na izgradnji kolektora istok – poduzetnička zona „Gornji Čret“s Koprivničkom ulicom u Križevcima.

Uređenje crkve Gospe Karmelske, Smiljan

Smiljan se smjestio na zapadnom rubu Ličkoga polja, podno brda Krčmara, na 773 m nad morem. U predtursko doba na području Smiljana bilo je nekoliko crkava. Crkvu sv. Marije Magdalene zapalili su Turci 1535. U crkvi su bile nadgrobne ploče sa glagoljskim latinskim napisima iz 12., 13. i 14. stoljeća, koje su s ostalim klesanim kamenjem korištene pri gradnji koje su s ostalim klesanim kamenjem korištene pri gradnji crkve BD Marije Karmelske. Današnja crkva BDM Karmelske sagrađena je 1864. Gradnja crkve počela je 5. rujna 1859. za župnika Tome Jeličića. Župnik Josip Kapš 1963. godine počinje obnavljati istu.

Tifon, PUO Dobra

TIFON d.o.o. je privatna tvrtka koja se bavi skladištenjem, trgovinom i transportom nafte i naftnih derivata na teritoriju Republike Hrvatske i susjednih zemalja, međunarodnih postrojbi i organizacija, prodajom i dostavom loživogulja, te maloprodajom u vlastitom sustavu benzinskih postaja.
BP Dobra-istok: izgrađena na autocesti od Splita prema Zagrebu 9 km od skretanja za Ogulin. BP Dobra-zapad: izgrađena na autocesti prema Splitu 12 km od naplatnih kućica u Bosiljevu.

TE-TO, Kuševačka 10, Zagreb

Tip elektrane: kogeneracijska (spojena) proizvodnja električne i toplinske energije vrsta goriva: g1: prirodni plin ili spec. lako ulje za loženje, g2: teško loživo ulje/plin ukupna snaga: 328 MWe / 740 MW t, proizvod: električna i toplinska energija Termoelektrana-toplana Zagreb dobila je u veljači 2006. godine međunarodno priznati certifikat ISO 14001:2004, što predstavlja potvrdu da je uvedeni sustav upravljanja okolišem u potpunosti usuglašen sa svim zahtjevima norme, prihvaćenom politikom upravljanja okolišem te sa zakonskim i ostalim zahtjevima koje je Pogon TE-TO Zagreb obvezan primjenjivati.

Stambena zgrada - Ladučka ulica, Zagreb

Zgrada je smještena uz zapadni rub parcele sa vlastitom pristupnom prometnicom. Sa zapadne strane ostaje zeleni pojas, koji će pretvaranjem Falerovog šetališta u prometnicu postati sastavni dio te prometnice. Sa sjeverne strane nedaleko parcele nalazi se nogometno igralište, a sa istočne strane je vlastita prometnica. 5 manjih objekata na ravnom terenu, spojenih u niz razvedenog tlocrta, stanovi s lođama i predvrtovima u visokom prizemlju. Visoko prizemlje, 2 etaže + potkrovlje. Stambena zgrada sa 43 stana, 3 garaže i 40 parkirnih mjesta

Sanacija crkve Sv. Josipa, Lički Osik

Lički Osik, grad u središnjem dijelu Like na rubu Ličkog polja, 7 km sjeveroistočno od Gospića. U prošlom stoljeću nazivao se Osik. U zaseoku Novosalije nađena je nekropola od osam zemljanih tumula (XVI. XV. st. prije Krista). Župna crkva sv. Josipa izgrađena je 1842. g. Uništena 1991. g. Obnovljena 1998. g. 2000. g.

Stambeno-poslovna zgrada - Vrisnička 8-14, Jarun, Zagreb

Stambeno-poslovna zgrada smještena je centrično na parceli, odmaknute od pristupne ceste (Horvaćanske) za širinu šetnice, zelenog pojasa i potoka prema sjeverozapadu, te s jugoistočne strane graniči po cijeloj dužini sa zelenom zonom. Glavne osi objekata su u smjeru sjeverozapad jugoistok. Stambeno-poslovna zgrada ima 2 podzemne etaže, visoko prizemlje, 4 etaže + potkrovlje. Građena tijekom 2005. g.-2006. g.

Plinski centar Zagreb d.o.o. – Samoborska cesta 222, Zagreb

Tvrtka kojoj je primarna djelatnost ugradnja auto-plina. Nalazi se u Zagrebu na adresi Samoborska cesta 222. Osim moderne i prostrane radione na istoj adresi nalazi se i skladište rezervnih dijelova, te uredi, a uskoro i plinska postaja.

INA, PUO Vukova Gorica

Danas je INA velika europska naftna kompanija koja ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj što znači u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte, te distribuciji plina, nafte i naftnih derivata, a što je nužno rezultiralo izgradnji novih benzinskih postaja na najatraktivnijim lokacijama i najprometnijim putnim pravcima, prije svega uzduž novih autocesta. Uz njih su dodani auto-barovi i dječja igrališta (nekolicina ima i autopraonicu) kao neizostavan dio moderne ponude koja, uz opskrbu gorivom, kupcu omogućuje predah i osvježenje. PUO Vukova Gorica izgrađena je 2007.g. na prometnom pravcu autoceste Zagreb-Rijeka i Rijeka-Zagreb.

Gospićko – senjska biskupija, zgrada Biskupije, Gospić

Gospić je Gospičko-senjskoj biskupiji darovao zgradu u parku Kolakovac u kojoj je svojevremeno bio Dječji centar. Nekada je ta zgrada bila osnovna i poljoprivredna škola. Od 2004. g. - 2006. g. izvedeni su radovi na rekonstrukciji (adaptacija i prenamjena) građevine u Biskupski Dvor-zgrada biskupskog ordinarijata u Gospiću.