ALETA Izgradnja poslovno-proizvodne hale visine P+1 i ugradnja dizalice topline

Završena je izgradnja Proizvodno – poslovne hale Aleta u Sesvetama ukupne brutto površine 2.580,35 m2. U prizemlju objekta smješten je proizvodni dio, skladište i poslovni prostor sa sanitarijama, dok će na katu koji čini 23% ukupne tlocrtne površine zatvorenog dijela biti smješteni uredski prostori. Nosiva konstrukcija ove hale su čelični stupovi i grede, a ukupna visina građevine mjereno od najniže kote uređenog terena uz pročelje do sljemena kosog krova je 11,72 m. Radovi su započeti u lipnju 2022. godine, a završeni u ožujku 2023. godine.

Također izdvajamo

Niskogradnja

Rekonstrukcija postrojenja u pogonu EL-TO

Niskogradnja

Rekonstrukcija postrojenja u pogonu EL-TO

Niskogradnja

Rekonstrukcija postrojenja u pogonu EL-TO