Crpilište Gaj

Vode Lipik d.o.o. Pakrac
Uključenje crpilišta Gaj u vodoopskrbni sustav Pakrac-Lipik.

Također izdvajamo: