Dvor, V. Nazora 3 i 5

Izvođenje radova sanacije višestambenog objekta u Dvoru na adresi V. Nazora 3 i 5.

Također izdvajamo: