Izgradnja nove mreže odvodnje

Izgradnja nove mreže odvodnje

zgradnja nove mreže odvodnje u okviru projekta-sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec (rekonstrukcija i modernizacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda).

Također izdvajamo: