PALIR d.o.o. je osnovan 1992. godine sa sjedištem u Zagrebu. Osnovna djelatnost je graditeljstvo u čemu je tvrtka tijekom svojeg razvoja od 1992. g. do danas postigla značajne rezultate. Od osnivanja, do danas, tvrtka bilježi stalni rast i visoke rezultate poslovanja što je vidljivo iz naših referenci, broja zaposlenih te mehanizacije. Kontinuiranim postizanjem kvalitete u svojem radu zavrijedili smo povjerenje mnogih uvaženih investitora. Osim investitora stekli smo vrlo čvrstu i stalnu suradnju s našim kooperantima, trgovcima i dobavljačima što sve skupa čini dobru organizaciju i garanciju za kvalitetan tijek rada.

Profesionalnost naših timova usmjerena je na zadržavanje visoke kvalitete izvođenja građevinskih radova te nadogradnju i proširivanje istih novim proizvodima i uslugama kroz koje nudimo međunarodno priznatu kvalitetu i primjenu visokih standarda. Smatramo da je ciljeve moguće ostvariti jedino gradeći i razvijajući profesionalne, partnerske odnose utemeljene na znanju, radu, predanosti i temeljnom principu našeg rada – stvaranju, primjeni i razvoju visoko kvalitetne usluge.

Djelatnosti

Osnovne djelatnosti tvrtke su:

  • građevinska djelatnost
  • niskogradnja
  • građevinski radovi na izvedbi instalacija vrelovoda, plinovoda, vodovoda i kanalizacije
  • instalacijski i završni radovi u građevinarstvu
  • rekonstrukcija i sanacija sakralnih spomenika i spomenika kulture
  • izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i popravak privrednih, stambenih i drugih zgrada

Tvrtka Palir d.o.o. primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom zasnovan na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

SCC certifikat


Licence:

1. Suglasnost za obavljanje građevinske djelatnosti po rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
2. Suglasnost za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, i to izvođenje građevinskih i obrtničkih radova na nepokretnom kulturnom dobru po rješenju Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine.
3. Licenca za obavljanje djelatnosti upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju prema rješenju Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.