Odvodnja otpadnih voda u Pisarovini

Odvodnja otpadnih voda u Pisarovini

Vode Pisarovina d.o.o., Pisarovina
Izgradnja odvodnje otpadnih voda naselja Pisarovina, poduzetničke zone Pisarovina, 2. faza-sekundarni kolektori.

Također izdvajamo: