Potpisan ugovor za „Projektiranje i izgradnju UPOV Aglomeracije Novska“ ukupne vrijednosti 33.041.860,09 HRK

Investitor: Vodovod Novska