Stambena zgrada – Ladučka ulica, Zagreb

Zgrada je smještena uz zapadni rub parcele sa vlastitom pristupnom prometnicom. Sa zapadne strane ostaje zeleni pojas, koji će pretvaranjem Falerovog šetališta u prometnicu postati sastavni dio te prometnice. Sa sjeverne strane nedaleko parcele nalazi se nogometno igralište, a sa istočne strane je vlastita prometnica. 5 manjih objekata na ravnom terenu, spojenih u niz razvedenog tlocrta, stanovi s lođama i predvrtovima u visokom prizemlju. Visoko prizemlje, 2 etaže + potkrovlje. Stambena zgrada sa 43 stana, 3 garaže i 40 parkirnih mjesta

Također izdvajamo: