Stambeno-poslovna zgrada – Vrisnička 8-14, Jarun, Zagreb

Stambeno-poslovna zgrada smještena je centrično na parceli, odmaknute od pristupne ceste (Horvaćanske) za širinu šetnice, zelenog pojasa i potoka prema sjeverozapadu, te s jugoistočne strane graniči po cijeloj dužini sa zelenom zonom. Glavne osi objekata su u smjeru sjeverozapad jugoistok. Stambeno-poslovna zgrada ima 2 podzemne etaže, visoko prizemlje, 4 etaže + potkrovlje. Građena tijekom 2005. g.-2006. g.

Također izdvajamo: