TE-TO, Kuševačka 10, Zagreb

Tip elektrane: kogeneracijska (spojena) proizvodnja električne i toplinske energije vrsta goriva: g1: prirodni plin ili spec. lako ulje za loženje, g2: teško loživo ulje/plin ukupna snaga: 328 MWe / 740 MW t, proizvod: električna i toplinska energija Termoelektrana-toplana Zagreb dobila je u veljači 2006. godine međunarodno priznati certifikat ISO 14001:2004, što predstavlja potvrdu da je uvedeni sustav upravljanja okolišem u potpunosti usuglašen sa svim zahtjevima norme, prihvaćenom politikom upravljanja okolišem te sa zakonskim i ostalim zahtjevima koje je Pogon TE-TO Zagreb obvezan primjenjivati.

Također izdvajamo: