Uređenje crkve Gospe Karmelske, Smiljan

Smiljan se smjestio na zapadnom rubu Ličkoga polja, podno brda Krčmara, na 773 m nad morem. U predtursko doba na području Smiljana bilo je nekoliko crkava. Crkvu sv. Marije Magdalene zapalili su Turci 1535. U crkvi su bile nadgrobne ploče sa glagoljskim latinskim napisima iz 12., 13. i 14. stoljeća, koje su s ostalim klesanim kamenjem korištene pri gradnji koje su s ostalim klesanim kamenjem korištene pri gradnji crkve BD Marije Karmelske. Današnja crkva BDM Karmelske sagrađena je 1864. Gradnja crkve počela je 5. rujna 1859. za župnika Tome Jeličića. Župnik Josip Kapš 1963. godine počinje obnavljati istu.

Također izdvajamo: