Vrelovod-Ulica grada Vukovara

Vrelovod-Ulica grada Vukovara

HEP-toplinarstvo d.o.o, Zagreb
Građevinski radovi na izgradnji magistralnog vrelovoda-istočni vrelovod, Ulica grada Vukovara-dionica te 1. faza.

Također izdvajamo: