Zračna luka Zagreb

Zračna luka Zagreb

Zračna luka Zagreb d.o.o, Zagreb
Izgradnja tlačnog cjevovoda nezagađenih voda oborinske kanalizacije od granice koncesije zračne luke Zagreb do ispusta u Savu.

Također izdvajamo: